Vui lòng đăng ký để tiếp tục theo dõi những bài viết hay với tư cách là thành viên.

Quy định chung

1. Quy định về đặt tên tài khoản (username, nickname):
1.1 Không đặt tên tài khoản theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo trong và ngoài nước.
1.2 Không đặt tên tài khoản liên quan tới tôn giáo.
1.3 Không đặt tên tài khoản theo tên của tội phạm, trùm khủng bố, phát xít.
1.4 Không đặt tên tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, thô tục, gây phản cảm.
1.5 Không đặt tên tài khoản giả mạo thành viên trong Ban quản trị diễn đàn, không được có chữ admin hoặc bqt tránh tình trạng mượn danh Ban quản trị để lừa đảo.
1.6 Tên tài khoản sẽ không được thay đổi, do đó các bạn cần chọn lựa thật kỹ khi đăng ký tài khoản mới.
1.7 Không vi phạm các điều trong mục 5.6.
1.8 Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khóa vĩnh viễn mà không cần thông báo, đồng thời toàn bộ bài viết do tài khoản có tên phạm quy gửi đều bị xóa khỏi hệ thống.

2. Quy định về hình đại diện (avatar):
2.1 Không sử dụng hình ảnh đồi trụy, rùng rợn, phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục dưới mọi hình thức.
2.3 Không sử dụng ảnh các danh nhân, lãnh đạo trong và ngoài nước.
2.4 Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo, ảnh của Chúa, Phật...
2.5 Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít…
2.6 Không sử dụng ảnh với nội dung hạ thấp danh dự hoặc ảnh hưởng tới các cá nhân, tổ chức.
2.7 Không sử dụng ảnh với nội dung mạo nhận các chức danh quản lý trên diễn đàn.
2.8 Tài khoản vi phạm quy định sử dụng hình đại diện sẽ chịu kỷ luật: nhắc nhở, cảnh cáo, xóa hình đại diện, khóa tài khoản,... tùy theo mức độ vi phạm. Thành viên trong Ban quản trị có quyền cảnh cáo ngay khi bắt gặp tài khoản sử dụng hình đại diện vi phạm quy định, cho dù tài khoản này chưa trực tiếp gửi bài nào.

3. Quy định về chữ ký (signature):
3.1 Tổng dung lượng chữ ký tối đa cho phép 100 KB, bao gồm cả những nội dung phía trong thẻ Spoil.
3.2 Không sử dụng chữ ký để công kích, bôi xấu danh dự cá nhân, tổ chức.
3.3 Không sử dụng chữ ký có âm thanh, gây ảnh hưởng tới các thành viên tham gia diễn đàn.
3.4 Tuân thủ các quy định trong mục 5.6.
3.5 Tài khoản vi phạm quy định sử dụng chữ ký sẽ chịu kỷ luật: nhắc nhở, cảnh cáo, xóa chữ ký, khóa tài khoản,... tùy theo mức độ vi phạm. Thành viên trong Ban quản trị có quyền cảnh cáo ngay khi bắt gặp tài khoản sử dụng chữ ký vi phạm quy định, cho dù tài khoản này chưa trực tiếp gửi bài nào


• Lưu ý: Khi đăng ký, vui lòng đặt pass phức tạp. (gồm chữ và số)
• Những tài khoản có tên đăng nhập trên 16 kí tự sẽ bị khóa khi phát hiện.
• Bạn chỉ có 2 lượt đăng ký.
• Tên tài khoản không được chứa bất kì ký tự đặc biệt nào.
(Chỉ được dùng kí tự đặc biệt cho tên tài khoản khi bạn đủ điều kiện đổi tên)