Mangaka Hiro Mashima đăng 1 stt trên trang Tweets cho các fan của "Fairy Tail"
+3
prokobao
Zelclock
Kitamura_Kou
7 posters
9/3/2013, 8:43 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10630
»¥ên ¥ên : 259068
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114923
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
;hide
10/3/2013, 9:06 am

#2

Zelclock
Zelclock
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
»¥ên ¥ên : 4
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : -1
»Ghi danh Ghi danh : 2013-03-08
»Giới tính Giới tính : Male
STT.... Mangaka Hiro Mashima đăng 1 stt trên trang Tweets cho các fan của "Fairy Tail" 3591002129

12/8/2013, 10:56 am

#3

prokobao
prokobao
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
»¥ên ¥ên : 2
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 0
»Ghi danh Ghi danh : 2013-08-11
»Giới tính Giới tính : Male
Mangaka Hiro Mashima đăng 1 stt trên trang Tweets cho các fan của "Fairy Tail" 3591002129 .........

12/8/2013, 11:08 am

#4

Samalanka
Samalanka
Thành viên trụ cột
Thành viên trụ cột
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1012
»¥ên ¥ên : 13978
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 6960
»Ghi danh Ghi danh : 2013-08-02
»Giới tính Giới tính : Male
Mangaka Hiro Mashima đăng 1 stt trên trang Tweets cho các fan của "Fairy Tail" 3591002129 .........

12/8/2013, 11:59 am

#5

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male
lại ẩn Mangaka Hiro Mashima đăng 1 stt trên trang Tweets cho các fan của "Fairy Tail" 683083766 Mangaka Hiro Mashima đăng 1 stt trên trang Tweets cho các fan của "Fairy Tail" 3551993395 Mangaka Hiro Mashima đăng 1 stt trên trang Tweets cho các fan của "Fairy Tail" 3591002129

12/8/2013, 6:58 pm

#6

Ishi Natsumi
Ishi Natsumi
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 421
»¥ên ¥ên : 5998
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2057
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-03
»Giới tính Giới tính : Female
xem

12/8/2013, 9:37 pm

#7

Quang2k
Quang2k
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 599
»¥ên ¥ên : 1480
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 548
»Ghi danh Ghi danh : 2013-07-25
»Giới tính Giới tính : Male
xem

12/8/2013, 9:42 pm

#8

Samalanka
Samalanka
Thành viên trụ cột
Thành viên trụ cột
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1012
»¥ên ¥ên : 13978
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 6960
»Ghi danh Ghi danh : 2013-08-02
»Giới tính Giới tính : Male
mấy tập manga gần đây thấy chán quá ...

#9

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.