[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới)
5 posters
20/12/2014, 7:33 pm

#1

myphuoc789
myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 815
»¥ên ¥ên : 5155
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2072
»Ghi danh Ghi danh : 2014-05-08
»Giới tính Giới tính : Female


[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 2d8d9b5f98c16b298b1182de59bc16e0

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 33bbbc56f31294a87407fa71e493634b

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 4256fce39598f3f2cffe27b40ee90a43

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 80bb7223d8e30da03dc589a95e9e7b79

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 3382348603ecdec7d75966699ef24784

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 09019c374f32a9925da5a48a582d53d1

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 2e2eb351127da4e4bd451650fe7a4d9f

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 9e1532a052018db9b50398a7f57613b3

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 04cbe8a754122dbdb1b759760dc097eb

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 9e2b9305b244c2368e4d41bd19778d74

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 769c69e3e1d8e949a4beba3c69300fce

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 272660d3f09790e50e9e75084f49f9b2

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 91ccdd04613c1b9e7c7a899728856716
[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Random_big_pose_pack___download_by_friday13666lucky-d6glfc8

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) School_girl_poses_by_mimianime1-d8033jr

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Pose_study_01_by_gene24manga-d6ohwom

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Female_back_studies_by_nx3fox-d3342og

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Front_and_back_female_base_by_doodle_dee-d33x91d


[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Base_model_38_by_fvsj-d5ebbs3

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Base_model_30_by_fvsj-d5ebb0l

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Base_model_36_by_fvsj-d5ebblu

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Base_model_21_by_fvsj-d5eba1x

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 42a932c7d91d86802ee5bbdc000f4565

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Base_model_31_by_fvsj-d5ebb3z[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Base_model_25_by_fvsj-d5ebafa
[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Base_model_27_by_fvsj-d5ebamz

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) Base_model_12_by_fvsj-d5eb8x7
[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 3c4b6949a81ca46b0f08871b15593070


20/12/2014, 8:04 pm

#2

Nagato
Nagato
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2015
»¥ên ¥ên : 52834
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 14128
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-22
»Giới tính Giới tính : Male
up mỗi hình khối còn cái hình người que khung xương ban đầu sao k up đi

20/12/2014, 9:23 pm

#3

myphuoc789
myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 815
»¥ên ¥ên : 5155
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2072
»Ghi danh Ghi danh : 2014-05-08
»Giới tính Giới tính : Female
khung xương không có em chỉ có hình khối nếu có thì sẽ cặp nhật sau ;suakinh

8/2/2015, 8:37 am

#4

kurisu
kurisu
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8
»¥ên ¥ên : 0
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 0
»Ghi danh Ghi danh : 2015-02-08
»Giới tính Giới tính : Female
thêm nữa đi thớt, mình đang tập vẽ nên rất cần nhiều mẫu cơ thể ;uhm

8/2/2015, 9:39 am

#5

soraoto
soraoto
Thành viên tiềm năng
Thành viên tiềm năng
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 134
»¥ên ¥ên : 462
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 80
»Ghi danh Ghi danh : 2014-11-12
»Giới tính Giới tính : Male
đẹp đóa!! Mà có topic nào dạy vẽ" ngực" không? ;suakinh

8/2/2015, 11:22 am

#6

myphuoc789
myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 815
»¥ên ¥ên : 5155
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2072
»Ghi danh Ghi danh : 2014-05-08
»Giới tính Giới tính : Female
soraoto wrote:đẹp đóa!! Mà có topic nào dạy vẽ" ngực" không? ;suakinh

[HƯỚNG DẪN VẼ TAY] Mẫu cơ thể cho bạn tập vẽ (Đã thêm mẫu mới) 7620991B6C7558262C6D27DD6BE65D76_B1280_1280_754_1050
Xem thêm topic này đây

10/2/2015, 11:16 pm

#7

myphuoc789
myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 815
»¥ên ¥ên : 5155
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2072
»Ghi danh Ghi danh : 2014-05-08
»Giới tính Giới tính : Female
Đã thêm mẫu mới

11/2/2015, 9:23 am

#8

julie makimoto
julie makimoto
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 304
»¥ên ¥ên : 1911
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 403
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-28
»Giới tính Giới tính : Female
vẽ cơ thể thì mua hình nhân về làm mẫu tốt hơn là học thế này

11/2/2015, 10:53 am

#9

myphuoc789
myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 815
»¥ên ¥ên : 5155
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2072
»Ghi danh Ghi danh : 2014-05-08
»Giới tính Giới tính : Female
julie makimoto wrote:vẽ cơ thể thì mua hình nhân về làm mẫu tốt hơn là học thế này

Có thì nói chi, nhưng dù có thì chắc vì rẻ Cũng k chắc có ở VN đâu bạn

#10

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.