myphuoc789

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku

Đăng vào lúc:

myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt

Suki0.


[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10394069_789585314468050_3784395192910960210_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10307182_789585307801384_2834510436966618158_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10943712_789585201134728_8680825799230625014_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10984068_789585194468062_2969769479229462677_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10408072_789585191134729_3491465844427039382_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 1450957_789585051134743_3230081443521001574_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10994213_789585044468077_814036375231001441_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10801721_789584961134752_6541546016583038158_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10968511_789584957801419_2496391447404708131_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 1610878_789584954468086_861426337178572225_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10959743_789567824469799_8926596402287542383_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10959383_789584837801431_5354678676160379544_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10968492_789584774468104_3012146870349549674_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 1378525_789568014469780_357422773439296160_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10991184_789584541134794_3264554281282567535_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10991343_789584427801472_6883509216411097298_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 1456560_789584294468152_1823785880453687423_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10996172_789584164468165_7022820912878621894_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10968383_789584087801506_7536907466711502788_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10441292_789584014468180_854761570348223457_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10959863_789568024469779_3472180315716703595_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10941017_789583937801521_748960439789027674_n


[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10997636_789583697801545_7456350757297356500_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10941435_789583637801551_1712430239912918468_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10906119_789583631134885_1150635425124313413_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10959681_789583497801565_4825948434209721165_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10987327_789583387801576_7509335380708962946_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 1454574_789583391134909_482735845739288717_n[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 1234109_789583254468256_3444032528247538150_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10307182_789583211134927_2276257697835523084_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10998878_789583161134932_7252109006661891862_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10953248_789583047801610_6559626924988598523_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 14686_789568201136428_7815051294376073209_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10429392_789583051134943_5124927768653322854_n[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10991179_789583041134944_8632248281764185815_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 15875_789583037801611_3754904404182446355_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10370975_789582767801638_8167386146907326371_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10997_789567891136459_5373896528358508198_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10959652_789582754468306_6227556187359909581_n

[PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 10968368_789568017803113_61171461097788141_n
Trình bày: myphuoc789
Nguồn:  HV Otaku
Bình luận
ko biết khi nào họ mới bán cơm hộp như thế này nhỉ
có là mua ngay [PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 4202482881

myphuoc789

Post 17/2/2015, 10:34 pm by myphuoc789

cái khi đó cỏn xa xâm lắm bạn ơi

julie makimoto

Post 18/2/2015, 4:45 pm by julie makimoto

làm gì có mà mơ
1 hộp mất công làm thế này có thể bán ra cả 100 ngàn 1 hộp
bạn có bỏ ra nổi ngần ấy để mua 1 hộp cơm ko [PIC] Những hộp Bento mang đậm chất Otaku 3485804499

Cùng chuyên mục