Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật
22/3/2015, 10:33 pm

#1

julie makimoto
julie makimoto
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 304
»¥ên ¥ên : 1911
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 403
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-28
»Giới tính Giới tính : Female
Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 10425880_670730809719856_4371123475908103963_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 11067652_670730793053191_936289265065175365_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 1901965_670730773053193_1535104717643860909_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 10949751_670730786386525_4466597337102489508_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 11069374_670730779719859_7155999325106467840_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 11007727_670730769719860_9161082839614626496_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 11067480_670730789719858_6886268368584047588_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 11075030_670730766386527_8093297332614082686_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 10930901_670730776386526_2567080595117528604_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 10443420_670730783053192_9053500678451588125_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 1526479_670730909719846_2596876445786808781_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 22582_670730933053177_2008227886889407422_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 10985884_670730929719844_5556045579932789513_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 10580191_670730946386509_6442672220381785900_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 11081294_670730949719842_2457461021400537850_n

Một số hình ảnh buổi nhạc kịch bên Nhật 10439054_670730943053176_7929125709212525951_n

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.