myphuoc789

[PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ?

Đăng vào lúc:

myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt

Suki0.Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ?

[PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 44631706_p0_master1200

 [PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 41028787_p0_master1200

 [PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 1652407_480mw


 [PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 21668301_480mw

[PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 38027590_p0_master1200

[PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 43529978_p0_master1200

  [PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 1243611_480mw

  [PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 45547940_p0_master1200

 [PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 35020282_p0_master1200
[PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? _render__chibi_miku_san_render_12_by_i_am_kayoy-d5n1fq0


Nguồn PIXIV 
Bình luận
Topic đã nhiều ảnh thì nên dùng background nhỏ lại~ (dưới 150px~) và dùng thuộc tính repeat~

•¤.:¶«øµ:.¤• wrote:Topic đã nhiều ảnh thì nên dùng background nhỏ lại~ (dưới 150px~) và dùng thuộc tính repeat~
như vậy có đc k

myphuoc789 wrote:
•¤.:¶«øµ:.¤• wrote:Topic đã nhiều ảnh thì nên dùng background nhỏ lại~ (dưới 150px~) và dùng thuộc tính repeat~
như vậy có đc k
Như nào?~

Topic nói về sky nhưng sao pic cuối lại là hình Miku?

Yunko Kayawa wrote:Topic nói về sky nhưng sao pic cuối lại là hình Miku?
[PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 3595232843 hình ảnh mag tính minh hoạ

kết pic 1,2 nhất quá ảo, pic cuối Miku vẽ bầu trời gì vậy [PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 683083766

Kami-sama wrote:kết pic 1,2 nhất quá ảo, pic cuối Miku vẽ bầu trời gì vậy [PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 683083766
Miku vẽ con chó thì phải [PIC] Pixiv - Sky thật đẹp!, các bạn có thấy vậy không ? 683083766

Cùng chuyên mục