[Thông báo] Danh sách thành viên nhận huy hiệu top tháng 4/2013
3 posters
1/5/2013, 6:39 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259083
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114924
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Danh sách 3 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 4


  1. AsamaMato (132 bài đăng)
  2. Đoàn Lam Nguyệt (94 bài đăng)
  3. SallyMjU (74 bài đăng)

  • Danh sách huy hiệu top tháng có thể nhận
[Thông báo] Danh sách thành viên nhận huy hiệu top tháng 4/2013 04050410
1/5/2013, 10:16 pm

#2

AsamaMato
AsamaMato
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2569
»¥ên ¥ên : 39173
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 24388
»Ghi danh Ghi danh : 2012-10-22
»Giới tính Giới tính : Male
Em lấy cái này [Thông báo] Danh sách thành viên nhận huy hiệu top tháng 4/2013 274201315214749

1/5/2013, 10:43 pm

#3

SallyMjU
SallyMjU
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 220
»¥ên ¥ên : 1803
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 305
»Ghi danh Ghi danh : 2013-03-02
»Giới tính Giới tính : Female
[Thông báo] Danh sách thành viên nhận huy hiệu top tháng 4/2013 Ccmedal
em lấy CC

#4

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.