[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016)
3 posters
30/11/2016, 8:29 pm

#1

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
*Hình ảnh được hỗ trợ bởi Madness Art Pictorial, Dragon Nobita photography, Yean Wong, ขจรพัฒน์ กาญจนพัฒนาHuỳnh Thảo

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) ViBCxkW

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) FKlPw7C

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) FmwUbrL

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) WU6ZmmC

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) XgfUrgV

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) P98Tq7f

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) TINYSbY

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) R0Y1Do4

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 170fVNn

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) SWy87oL

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) JLXJitY

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) NQolFBA

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) V5Maz77

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Fp0tyEU

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) IPQ9nDj

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 8VXzpae

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) SxcVazq

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Myx62rb

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) SImZFiP

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) UwvoYtv

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) PatDEe9

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) XyCWsTa

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) RKq7sST

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) YbwmCXN

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) WBtKp1w

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Dfdo8LS

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Opz1AGo

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) EssBXb5

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) CdCy3AU

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) TgvwtCx
30/11/2016, 10:06 pm

#2

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259083
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114924
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Săn ảnh quen tay có khác~ pic nào pic nấy đều lung thị linh~ lấp văn lánh~ [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3595232843~
1/12/2016, 6:16 pm

#3

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Kitamura_Kou wrote:Săn ảnh quen tay có khác~ pic nào pic nấy đều lung thị linh~ lấp văn lánh~ [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3595232843~
bác quá khen [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3485804499

2/12/2016, 12:03 pm

#4

scarletofmagic
scarletofmagic
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 201
»¥ên ¥ên : 68
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 32
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-22
»Giới tính Giới tính : Male
hình như có cả cosplayer vn tham dự thì phải

2/12/2016, 5:58 pm

#5

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
scarletofmagic wrote:hình như có cả cosplayer vn tham dự thì phải
đúng r` thím

2/12/2016, 9:16 pm

#6

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) MD3KY2U[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) EkZUatQ[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) SswjwHt[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) XXburxp[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Deogz5S[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) ZTcLlPZ[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) VowJtuX[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) TMgZF2T[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 6VfKSD8[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Dnw8wBr[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 7VrWg6M[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 9EcwfXz[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) GKDmgCH[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) WVmsO3E[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) X10uxD1[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) QHzYZty[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) QeVEQD9[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) XLVBLzR[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) C2N22w5[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) IUpmgxM[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Ipv6mB7[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Rs4FEnp[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) ByXRmiM[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 4xppeCy[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) DZ6Raup[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) YWRxhIl[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 72dDOE6[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) RVyyMcu[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) SKUQmbR[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) AxvXzvM[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 137ZK51[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) ORAceUS[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) FxpoAlM[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Zdgw5WZ[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) D2fsjHS[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Vmv77xS[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 400FxS0[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 8k1997x[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) QqtvKY3

3/12/2016, 9:25 pm

#7

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) VJiTTVo[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) WJPpFcl[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) M7X68cy[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) L1y2RM9[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) WZk0afK[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) RrK3tN8[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Nu2BwRx[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) LEhbEZY[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) HWMHV6u[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) SOGeu69[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) LftdNdY[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Ike1fLS[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) SZSpCYs[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 7O4TDW8[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) GWT8q7Z[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) IzD134J[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) KnEG87I[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 5frUSLk[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 1xuq8S3[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) MrQ9thK

5/12/2016, 10:06 pm

#8

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) QGENfWC[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) EgGrX7O[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Nianl2G[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Kkkk6Xw[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) GUmZhEM[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) GVCedec[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) M7HYou6[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) VLw7mLs[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) JQyVwjn[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) YxzV8ix[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) IXa7bHJ[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Arraykx[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3p7dlwW[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) N3peeaU[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3qkWRUM[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 1Bx2HBl[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) FVcZLMG[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) W337Rs7[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) A5oOjUG[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 4vNEkzU[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) GV2PTkT[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Yv4AZfy[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) KT6otuM[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Yc35uOf[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) J4hmkpo[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) NL9MdAh[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) N2j339B[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) KXN5nu9[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) MwxRLyp[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) YnpMxtJ[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) Q0kZUBs[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3EMa2QX[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3OzNfOP[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) FgxdDeB[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) PlTCllY[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) METewE6[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 0F4teEx[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) ZcVzqXk[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) IekDeec[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 1QCE1ez[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) LAka1bh[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) N2iYbO3[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) ZJLnlTy

6/12/2016, 11:29 pm

#9

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259083
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114924
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Ảnh đẹp đâu ra mà cậu up lắm thế~ [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 683083766 ~

8/12/2016, 8:37 pm

#10

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Kitamura_Kou wrote:Ảnh đẹp đâu ra mà cậu up lắm thế~ [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 683083766 ~
bí mật quân sự. nghề của tui mà bác [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3485804499

8/12/2016, 11:21 pm

#11

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259083
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114924
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Kin wrote:
Kitamura_Kou wrote:Ảnh đẹp đâu ra mà cậu up lắm thế~ [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 683083766 ~
bí mật quân sự. nghề của tui mà bác [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3485804499
Chẳng sao~ cứ làm tốt việc của mình là đc~ [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Anime Festival Asia: AFA2016 được tổ chức ở Singapore (25-27/11/2016) 3595232843~

#12

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.