[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016)
2 posters
28/12/2016, 7:00 pm

#1

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
*Hình ảnh được hỗ trợ bởi SoundLight Photography, Sarugraphy, Trần Nghĩa, Hiếu Nguyễn, Cổ Huy Hoài Bảo, BearPhoto, Đoàn LộcSarugraphy

Xem thông tin về fes này tại đây >>>

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) G9Y3VBV

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) NWhAN5i

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 0fpnhuv

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) VAD1NrE

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) WZ5FQDX

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) TjZ1sWj

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) MgCKvbb

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 3TMJ3b6

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) YPDDIID

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) CrwaxYB

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 4q5r1Ko

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 0MQTatk

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) PAJInMd

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) EOPnLiw

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) DXXtvae

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) St9BiVV

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) COtLMIP

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) QsADTdR

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 97Mm8n2

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) UX4B8Z2

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) Am6EJ2p

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 2lQ42s0

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) FXnsBD0

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) YNt2CoQ

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 7kAKuiN

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 1XyuDKS

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) AXODfvV

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) VuCYKGn

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) T3IZvSU

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) DOeXBw1

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) VXGxaw7

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) G3GIsiQ

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) Hsk3l4M

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) Zrw7wRH

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) GZY4HNO

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) Um1qgTw

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) FjiRo89

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) XhsTS5a

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) HcMmKAX

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) Gv3aWDY

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) YQzuBVs

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) E9EreUI

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) G7QoxgL
29/12/2016, 8:45 pm

#2

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
*Hình ảnh được hỗ trợ bởi Kenny Photography, James PhamSarugraphy

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) MOsU1KK[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) Cc8yyEa[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) ZGH7cwX[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) NmlaTLQ[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) MUShMkZ[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) Ng9FL5C[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 6993d3f[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) E9mIx4k[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) RwPPyM3[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) EB7uJDB[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 4Nubrmn[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) X5dT9aL

2/1/2017, 8:07 pm

#3

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
*Hình ảnh được hỗ trợ bởi HUNCOS team, Minako MogamiHuynh Tien photography

[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) N357iG8[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) SK7Nd0J[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) EXGD12J[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 3DXncGd[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) H3EmOKX[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) Iyowvt2[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) KnWkbMn[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 12jdiUY[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) E5AnbNS[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) MHASsxG[PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) JIN6VyI

4/1/2017, 5:54 pm

#4

masticaterob
masticaterob
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 355
»¥ên ¥ên : 283
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 101
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-23
»Giới tính Giới tính : Male
cầu info bạn này https://i.imgur.com/0fpnhuv.jpg

17/1/2017, 7:31 pm

#5

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
masticaterob wrote:cầu info bạn này https://i.imgur.com/0fpnhuv.jpg
ko share link fb của coser nữa thím ơi. mỗi lần tìm mệt lắm [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 683083766

19/1/2017, 11:36 am

#6

masticaterob
masticaterob
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 355
»¥ên ¥ên : 283
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 101
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-23
»Giới tính Giới tính : Male
tìm giúp đi mà thớt [PIC] Ảnh chụp tại Lễ hội Winter Convention 2016 được tổ chức ở Tp.HCM (25/12/2016) 683083766

#7

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.