[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017)
2 posters
24/2/2017, 8:51 am

#1

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
*Hình ảnh được hỗ trợ bởi Vuong Vu Viet

Xem thông tin về fes này tại đây >>>

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) FDope0K

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) AR3sNmD

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) 7IayIYg

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) L3ocb5I

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) GgvkMw9

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) Xo3Hjb1

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) RB37ic6

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) 8hEjOkn

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) 0r7GQdz

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) 5kJSAJD

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) C6LkUIv

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) RoISgvT

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) DxM4rqC

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) RRTvugB

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) QdHmldq

to be continued...

25/2/2017, 8:12 am

#2

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
*Hình ảnh được hỗ trợ bởi Minh Đức, Nguyễn Hồng Phúc, Nyaa Photography, Hp Photography, Harry Pham, Củ Chanh TeamLệ Băng

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) Flzxlch

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) QgRqf7g

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) ILfuqaB

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) I8OmLa9

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) 5GVJGzN

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) GpEycTa

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) 7vLbSfz

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) WRu1E2Z

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) RrSsF11

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) YY0Hbai

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) PclXvLB

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) PGxGetn

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) WORfSEu

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) RwQ9DVH

[PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) YV9xRp5

2/3/2017, 8:05 pm

#3

Fanserker
Fanserker
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 43
»¥ên ¥ên : 0
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 0
»Ghi danh Ghi danh : 2016-11-01
»Giới tính Giới tính : Male
cho xin tên của bn đầu tiên thớt ơi [PIC] Ảnh chụp tại sự kiện Ice Touch 2017 được tổ chức ở Hà Nội (12/2/2017) 683083766

#4

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.