2/9/2012, 11:29 pm

#1

vampire_knight
vampire_knight
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 20
»¥ên ¥ên : 44
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 14
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-09
»Giới tính Giới tính : Male
Haruka Kanata - Naruto

<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8yNy9mLzEvInagaMEZjE3ZjliY2I5NjUyZTYyNzZiNTlhOWRjNDk1YWY0YjUdUngWeBXAzfEhhmUsICnVrYSBLYW5hdGEgfE5hmUsICnV0WeB3x8Mw" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8yNy9mLzEvInagaMEZjE3ZjliY2I5NjUyZTYyNzZiNTlhOWRjNDk1YWY0YjUdUngWeBXAzfEhhmUsICnVrYSBLYW5hdGEgfE5hmUsICnV0WeB3x8Mw" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />Wind - Naruto

<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNi8yMy9jL2QvInagaMEY2RjYWQzNDI3MGFjY2ZlNTE0NjkzMmFkZDU5ZWY3NzAdUngWeBXAzfHdpWeBmRfKG5hmUsICnV0WeByl8YWcUIbaBhdHN1a2l8fDM" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNi8yMy9jL2QvInagaMEY2RjYWQzNDI3MGFjY2ZlNTE0NjkzMmFkZDU5ZWY3NzAdUngWeBXAzfHdpWeBmRfKG5hmUsICnV0WeByl8YWcUIbaBhdHN1a2l8fDM" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />Blue Bird - Ost Naruto

<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8xNS9iLzAvInagaMEYjA4ZDlmY2E5MDllZTFjNzIwN2E3MzRlY2MyOGQyZjUdUngWeBXAzfEJsdWUgQmlyZHxPmUsIC3QgTmFydXRvInagaMEfHwz" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8xNS9iLzAvInagaMEYjA4ZDlmY2E5MDllZTFjNzIwN2E3MzRlY2MyOGQyZjUdUngWeBXAzfEJsdWUgQmlyZHxPmUsIC3QgTmFydXRvInagaMEfHwz" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />Playlist

<object width="400" height="300"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kncmTANDdQmJtLFJtFHLG&autostart=false" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="400" height="300" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kncmTANDdQmJtLFJtFHLG&autostart=false" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
9/9/2012, 12:17 pm

#2

Shjny MK
Shjny MK
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 243
»¥ên ¥ên : 2959
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 232
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-26
»Giới tính Giới tính : Female
dima Nghe cũng được..hehe..Like cho bạn Ost Naruto 2265931760

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.