[OST] Tổng hợp OP và ED của Sword Art
4/12/2012, 4:57 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10626
»¥ên ¥ên : 259064
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114923
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/QpCWHLuNrx0?version=3&hl=en_US&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/QpCWHLuNrx0?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
TV opening - Crossing Field - LiSA


<object width="640" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/fKUyX8gUAaw?version=3&hl=en_US&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/fKUyX8gUAaw?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Bản Full Opening - Crossing fields - LiSA


<object width="640" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/87yxURErjT8?version=3&hl=en_US&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/87yxURErjT8?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
ENding Song - TV ver


<object width="640" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/C6NOweqhwuQ?version=3&hl=en_US&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/C6NOweqhwuQ?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Full ENDING SONG


<object width="640" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/wDdnF3Hr_eo?version=3&hl=en_US&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/wDdnF3Hr_eo?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Innocence - TV size OPENING 2


<object width="640" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/sgXF3I1q8QA?version=3&hl=en_US&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/sgXF3I1q8QA?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
ENDING SONG 2 - TV Size


<object width="640" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/1IXNYb11uLI?version=3&hl=en_US&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/1IXNYb11uLI?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
ENDING SONG 2 FULL SIZE
Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.