Baka Uni

[PIC] Boss cuối trong Naruto ?

Đăng vào lúc:

Baka Uni
Thành viên trụ cột
Thành viên trụ cột

Suki0.

Hôm qua đọc xong Naruto,rảnh rỗi sinh nông nổi thì làm cái này. ;phon 

Cơ mà ai không biết touhou thì chắc xem cũng không hiểu. ;phon 
Nói chung thì là mà rằng cái chụy đó là Kaguya,công chúa mặt trăng. ;phon
Sau 1 lần nầm nỡ xuống trái đất trở thành công chúa ăn bám  ;nhieuchuyen 
Neet hàng ngàn năm trong lâu đài  ;thatvong 

[PIC] Boss cuối trong Naruto ? E9fejm
[PIC] Boss cuối trong Naruto ? 2ntv8s0
[PIC] Boss cuối trong Naruto ? 35349kj
[PIC] Boss cuối trong Naruto ? 2u9jy54
Bình luận
Reito

Post 29/5/2014, 5:48 pm by Reito

công nhận éo lq gì thật [PIC] Boss cuối trong Naruto ? 683083766 ~ tội cho Kaguya [PIC] Boss cuối trong Naruto ? 683083766

Cùng chuyên mục