Kitamura_Kou

[Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ?

Đăng vào lúc:

Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Suki0.

Hãy xem các otaku đón giáng sinh như thế nào bằng loạt pic sau nhá [Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 3595232843~

[Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 921

[Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 822

[Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 725

[Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 628

[Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 526

[Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 430

[Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 332

[Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 238


P/s: Hãy đón giáng sinh như 1 otaku chính hiệu theo cách của bạn [Pic] Otaku đón giáng sinh như thế nào ? 3595232843~
Bình luận
AsamaMato

Post 29/12/2012, 12:14 am by AsamaMato

Hợ Hợ mohoi

gayco chả khác gì tự kỉ giai đoạn cuối

Không tên

Post 30/12/2012, 10:11 pm by Không tên

bucboi Hóa ra mình vẫn còn non codon

Cùng chuyên mục