Reito

[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”.

Đăng vào lúc:

Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Suki0.


[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10525991_246243058902748_3553303032987188260_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10551128_246243032236084_4478499419801666517_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10551128_246243098902744_2916848793640386100_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10559856_246243042236083_7355045565191151737_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10414409_246242952236092_7121417185838253510_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10345814_246242955569425_8217991088455455846_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10413302_246242975569423_3629077938943223093_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10457598_246242982236089_9140652156662238872_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10553559_246242972236090_6038008806965354716_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10518005_246243068902747_9196927591995518784_n
[PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 10551062_246243125569408_3676997533671295699_n
 
Bình luận
được cả dàn moe girl ghi nhận chiến thắng thế này thì Đức ăn mừng thêm tăng nữa [PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 3485804499

Á đù ù ù [PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 1564995817

Các artist ấy vẽ digital quá đỉnhhhhh [PIC] Các Artist cùng chúc mừng chiến Thắng ở World Cup năm nay cùng art “Kancolle”, “Strike Witches” VÀ “Evangelion”. 1564995817

Cùng chuyên mục