[Tut sưu tầm] Cách vẽ và biến tấu nhân vật cho thể loại shounen
25/9/2014, 7:31 pm

#1

Ishi Natsumi
Ishi Natsumi
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 421
»¥ên ¥ên : 5998
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2057
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-03
»Giới tính Giới tính : Female
[Tut sưu tầm] Cách vẽ và biến tấu nhân vật cho thể loại shounen PWlq61n

[Tut sưu tầm] Cách vẽ và biến tấu nhân vật cho thể loại shounen ZfzsiTy

[Tut sưu tầm] Cách vẽ và biến tấu nhân vật cho thể loại shounen T7fVZR6

[Tut sưu tầm] Cách vẽ và biến tấu nhân vật cho thể loại shounen TaxfdiU

[Tut sưu tầm] Cách vẽ và biến tấu nhân vật cho thể loại shounen XlKOMI2

[Tut sưu tầm] Cách vẽ và biến tấu nhân vật cho thể loại shounen TpaQnHA

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.