doremon10

[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng

Đăng vào lúc:

doremon10
Thành viên lão làng • 「VIP」
Thành viên lão làng • 「VIP」

Suki0.

Ừ thì hơi giật tít một chút nhưng đây chính xác là cảm xúc của mềnh khi thấy những hình này. Ôi trời ơi dễ thương chết mất [PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng Tumblr_me09hoAeNH1qdlkyg[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 942641_916348248392703_5752813323420994460_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 941801_712712662089597_1300750385_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 1012411_591469924231604_915124143_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 1900123_827506940610168_4602315980186104358_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 954685_626363907391140_822945722_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 971178_661520187208845_1869914331_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 1381370_695900080437522_635312950_n

[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 1479301_916672255026969_4174539292096520926_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 1383830_917666424927552_4411995891047738766_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10152042_914590441901817_7588033814560555985_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10344765_915182341842627_4591693593004857139_n
Hình này nhớ bên trang Yêu động vật gì đó caption là: “Đang in thì hết mực” [PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 133207816
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10481395_915207841840077_6852874922436145984_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10632716_915991461761715_579592508366523584_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10599394_886180238076171_7328220016556361488_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10527661_882607261766802_9201649248119257333_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10629730_914822628545265_3622183759779943160_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10672436_916669651693896_7019674682600214826_n
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10685521_910319772328884_7817839074170051352_n
Nguồn: SƯU TẦM
Bình luận
[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10481395_915207841840077_6852874922436145984_n
yêu nhất tấm này <3

[PIC] Những hình ảnh dễ thương đến không thể cầm lòng 10632716_915991461761715_579592508366523584_n

con mèo làm gì vậy bạn ?mình nghĩ nó liếm nhưng k có lưỡi

Cùng chuyên mục