[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ?
+3
Hana-chan
Reito
myphuoc789
7 posters
27/11/2014, 1:57 pm

#1

myphuoc789
myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 815
»¥ên ¥ên : 5155
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2072
»Ghi danh Ghi danh : 2014-05-08
»Giới tính Giới tính : Female

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Fp2ygk8irq6ihydkuxyx

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Z0vzwygx2rjqu4w0gdi4

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Ebcxjziyhzbi9ssz0sts

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Uyettlmetkadmx9ypztl

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Fwb26ip8gwtudgzmd4sg

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Dg68xv5wctzpcmdfviro

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Ifsu0cnugunqz8saamox

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? U18zi9azq2ankqaetfi8

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? R2cb87t7noojdjg9ajqg

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Qqriyk6tqxtn1tfhiqvz

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? M7qxqvwgujjzbphqojdn

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Dkr6jet5pmbunuaqrs7x

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Ljzajucy86u22zwnw9kz

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Jf1mxvbneu6raxetf5ip

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Jytqfcbtjkzaadhfe8t3

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Xtzno5uhc3hcwzwm0ude

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Om8ip9aqk9kjjcggzp0o[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Pqneg9hkriq8zrrzrdal

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Sumt9rh4nq76uiv8bvqx

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? H05o15hheak1bhm0zxtn

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Wwlsf4icxthflrys4cr3

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Po2mcowqe4avcsvq7dqb

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Pgb4sktdrsniij3lthtj

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Xudsrlvk6y6vpwqxtib1

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Qm6edqzk0e733ghtji83

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? Qad4ndjnuykixvxlbi9z

[PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? S4ivhsow02gaku2wuxq9

27/11/2014, 5:25 pm

#2

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male
Đây là do cách vẽ các nhân vật manga ngày xưa khác bây h chứ có thay đổi hay biến hóa gì đâu [PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-29

27/11/2014, 6:26 pm

#3

Hana-chan
Hana-chan
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Neko-chan
Huy hiệu dành cho những ai đạt trên 50 topic tại box Neko Cafe
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3209
»¥ên ¥ên : 18452
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 34033
»Ghi danh Ghi danh : 2013-03-18
»Giới tính Giới tính : Female
mình thì thấy khi đọc đến chap 100 đến 200 của bộ manga dài nào đó rồi khi đọc lại chap 1 thì hok còn nhận ra nét vẽ của tác giả luôn
nhìn cứ như nhân vật của 2 người khác vẽ ra vậy

27/11/2014, 7:57 pm

#4

platinumBerlit
platinumBerlit
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 952
»¥ên ¥ên : 2036
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 1232
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-31
»Giới tính Giới tính : Male
thử vẽ hình 100 quả trứng xem có quả nào giống quả nào ko
nét vẽ hay cái gì rồi cũng phải thay đổi thôi [PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? 3485804499

27/11/2014, 10:34 pm

#5

myphuoc789
myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 815
»¥ên ¥ên : 5155
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2072
»Ghi danh Ghi danh : 2014-05-08
»Giới tính Giới tính : Female
mỗi lần vẽ nét vẽ cũng khác , người vẽ có thể rút kinh nghiệm từ những lần vẽ . thì nó  cũng thay đỏi theo thời gian thoi

17/2/2015, 4:20 pm

#6

julie makimoto
julie makimoto
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 304
»¥ên ¥ên : 1911
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 403
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-28
»Giới tính Giới tính : Female
lần đầu thì ai mà vẽ tốt dc, nhưng vẽ nhiều năm thì phải hoàn thiện hơn thôi, nv sẽ đẹp hơn
ai mà chẳng vậy

22/2/2015, 7:48 pm

#7

Naanya
Naanya
Thành viên tập sự
Thành viên tập sự
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 62
»¥ên ¥ên : 160
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 97
»Ghi danh Ghi danh : 2015-02-22
»Giới tính Giới tính : Female
Kiểu như các tác giả muốn làm mới tác phẩm của mình ấy, hoặc là các ngài ấy muốn thay đổi không khí cho độc giả chăng? [PIC] [THẢO LUẬN] Làm thế nào nhân vật Manga thay đổi và biến hóa lớn đến vậy ? 133207816

3/7/2015, 9:19 pm

#8

nhOx nU
nhOx nU
Thành viên năng động
Thành viên năng động
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 161
»¥ên ¥ên : 118
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 75
»Ghi danh Ghi danh : 2015-05-22
»Giới tính Giới tính : Female
Theo thời gian thì cái gì cũng sẽ thay đổi thôi mà!

#9

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.