myphuoc789

[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime

Đăng vào lúc:

myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt

Suki0.

Đây là mẫu khung hình 
để tham khảo 

[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 10-vi-d1ccc0f561c318c04ce679159d8dbad0


[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 9-vi-d1ccc0f561c318c04ce679159d8dbad0

[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 9-vi-d1ccc0f561c318c04ce679159d8dbad0

[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 9-vi-d1ccc0f561c318c04ce679159d8dbad0

[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 9-vi-d1ccc0f561c318c04ce679159d8dbad0

[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 10-vi-d1ccc0f561c318c04ce679159d8dbad0

[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 11-vi-d1ccc0f561c318c04ce679159d8dbad0

[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 11-vi-d1ccc0f561c318c04ce679159d8dbad0

 

Trình xử lý ảnh và hiệu ứng ảnh - ghép ảnh, khung ảnh trực tuyến  >TẠI ĐÂY<Bước 1: Chọn khung hình ( theo ngày như 30-11-2014) 
Bước 2 : Chọn hình của bạn 
Bước 3 : Nhấn "Tạo ra hình của bạn "
Ví dụ 
[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 11-vi-3981270f9fe0681ef5f7b08e72350451[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 2-vi-3981270f9fe0681ef5f7b08e72350451


[KHUNG ẢNH] Đẹp về anime 10-vi-3981270f9fe0681ef5f7b08e72350451
Bình luận
Nagato

Post 28/11/2014, 8:42 pm by Nagato

up ảnh jpg thì cũng chịu

Cùng chuyên mục