myphuoc789

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc

Đăng vào lúc:

myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt

Suki0.


 
[PIXIV]
 Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc
[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc KgyVus6

 

 [PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 42590776_480mw


[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 8080060_480mw


[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 16443022_480mw


[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 11653827_480mw


[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 3602563_480mw

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 33929886_480mw

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 33784672_480mw

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 42297164_480mw

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 9261073_480mw

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 17781992_480mw

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 46453302_p0_master1200

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 17282408_480mw

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 17674911_480mw

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 17217244_480mw

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 17950278_480mw.

[PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 17466681_480mw
 
 
 
Bình luận
Đẹp quá! (Mà mình nghĩ K-on tốt nghiệp cũng khá là cảm động đấy chứ ;hihi )

mới tết đó mà giờ gần đến mùa bế giảng rồi
thời gian thấm thoát thoi đưa [PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 4202482881

Ảnh đẹp quá ♥️

Chả liên quan nhưng con này cũng sắp tốt nghiệp rồi [PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 683083766 Năm cuối rồi ;;v;;

Ở Nhật thì tháng 3 là tháng của mùa tốt nghiệp đấy mọi người, mình rất thích bài viết này vì người post hiểu biết nhiều về Nhật Bản :x

Rất đẹp và ý nghĩa, Việt Nam mình sắp rồi, ở Nhật là tháng 3, Việt Nam mình thì cỡ tháng 5 hoặc 6 gì đó [PIXIV] Tốt nghiệp: Những câu chuyện chia tay và những cảm xúc sâu sắc 756794995

nghĩ tới cái ngày đó buồn thật

Cùng chuyên mục