myphuoc789

[TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen)

Đăng vào lúc:

myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt

Suki0.

[TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 44eecc5c9e3aa8c846a9ea8aeb16377b
[TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 9e8d53b2c852da633c6c553269434157
[TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 7e780b4781637de7cfd5ccc68ad910e5
[TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 74de739b59525bae44984f9e61bb041f
...
[TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) Ebfadbd306b5b54035dffc3be95b4ae7
[TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 98e3c3b23e61698e3cb87264c090027f
[TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 6d08e30c257d8e6105beb38abcb5053d
[TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 8c42f2c8ffd00d5505a4bde1f4645718

- HẾT -


Bình luận
XãHộiĐenThui

Post 30/4/2015, 8:56 pm by XãHộiĐenThui

Ớ, cần lời giải thích? [TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 683083766 cái này gọi là horror movie rồi, không phải là cartoon cho trẻ em nữa rồi [TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 683083766

XãHộiĐenThui wrote:Ớ, cần lời giải thích? [TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 683083766 cái này gọi là horror movie rồi, không phải là cartoon cho trẻ em nữa rồi [TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 683083766
thực thì nó là nói chuyện chế nghe nó hợp lí hơn thì phải

Đúng là 1 câu chuyện cảm động lòng người [TRUYỆN TRANH HÀI] Món vịt quay của Anna (Frozen) 683083766

Cần lời giải thích !?! Sao Anna và Elsa lại đi ăn mấy con vịt đó ... Muốn ăn thì kêu nhà bếp làm cũng được mà ....

Nhìn một cái mà đàn vịt biến thành vịt quay chứ... có một sự hư cấu nhẹ ở đây ;kohieu

Cùng chuyên mục