myphuoc789

[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy!

Đăng vào lúc:

myphuoc789
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt

Suki0.

 
PIXIV - Candy! Candy! Candy! 
Khi bạn đang bận và miệng của bạn đang cảm thấy một chút trống rỗng, bạn muốn lấp đầy nó vào bằng kẹo?
Hôm nay của Spotlight là tất cả về kẹo tròn,  gói trong giấy đầy màu sắc! Kiểm tra xem nào ?[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 47201050_p0_master1200[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 22592362_480mw
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 11282659_480mw
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 14426734_480mw[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 11571967_480mw
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 17620402_480mw 
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 43018434_p0_master1200 
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 1039030_480mw 
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 4284469_480mw 
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 40617948_p0_master1200 
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 47517745_p0_master1200  
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 9541202_480mw 
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 3958585_480mw
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 11631560_480mw

 


 
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 29865671_480mw 
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 39437199_p0_master1200 
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 21178685_480mw
  [PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 34087011_p0_master1200
  
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 18812647_480mw


  
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 47580292_p0_master1200


  
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 30991984_p0_master1200


  
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! 36371754_p0_master1200


Lưu ý : Bạn nào muốn lấy kích thước chính xác hơn thì báo mình nhé !
[PIC] PIXIV - Candy! Candy! Candy! _render__chibi_miku_san_render_12_by_i_am_kayoy-d5n1fq0


  Xem thêm PIC khắc tại ĐÂY

  • Khi ở trong ly Cocktail - Hương liệu ly Cocktail bạn là gì ?
  • PIXIV - Hôm nay có gì trong bento của tôi !?
  • Thích mắt với những hộp bento được trang trí đẹp nhất
  • ...THÊM

Nguồn [PIXIV]
Bình luận

No Comment.

Cùng chuyên mục