Every time you kissed me (Pandora Hearts OST)
4 posters
20/8/2015, 8:42 pm

#1

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1790
»¥ên ¥ên : 7678
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
21/8/2015, 11:21 am

#2

XãHộiĐenThui
XãHộiĐenThui
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 825
»¥ên ¥ên : 464
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 454
»Ghi danh Ghi danh : 2015-03-05
»Giới tính Giới tính : Female
Oz x Alice Every time you kissed me (Pandora Hearts OST) 4202482881 kết nhất cặp này

21/8/2015, 4:22 pm

#3

Hataka Youmi
Hataka Youmi
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 359
»¥ên ¥ên : 464
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 383
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-20
»Giới tính Giới tính : Female
Bài hát này hay quá đi ;yeuqua

23/8/2015, 8:45 pm

#4

Kotori Hirasaw
Kotori Hirasaw
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 12
»¥ên ¥ên : 75
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 55
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-21
»Giới tính Giới tính : Female
;1like ;1like ;1like hay. 1 suki ủng hộ.

#5

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.