Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko
11/5/2013, 1:30 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 159

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 259

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 347

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 446

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 546

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 645

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 744

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 838

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 933

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1032

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1131

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1229

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1328

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1427

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1526

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1625

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1726

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1825

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 1923

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 2023

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 2122

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 2221

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 2322

Album cosplay char Kotori Minami (Love Live! School Idol PJ) của Miyuko 2423


P/s: cos chuẩn thì like nhiệt tình hen ^^~
Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.