[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ + TVM Comics)
27/12/2015, 6:11 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Lịch phát hành manga tháng 1/2016

~ NXB KIM ĐỒNG ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ + TVM Comics) CMZDxgR

~ NXB TRẺ ~
 
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ + TVM Comics) CAcTB1d

~ NXB TVM COMICS ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ + TVM Comics) QSXQ9oAXEM LỊCH PHÁT HÀNH TỔNG HỢP
3/1/2016, 11:31 pm

#2

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Update lịch phát hành của NXB Trẻ~

4/1/2016, 11:47 pm

#3

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Update lịch phát hành của NXB TVM Comics~

#4

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.