[Truyện Việt] 1911 - Remake
2 posters
Diễn đàn  » Khu vực truyện tranh Việt Nam » Ra mắt - giới thiệu tác phẩm

Go to page : 1, 2  Next

6/3/2016, 11:29 am

#1

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
Giới thiệu: Nữ sinh tên Vy bất ngờ bị "ngược dòng thời gian" về năm 1911 mà không rõ lý do tại sao...

1911 - CHƯƠNG 1.1 - MỞ ĐẦU

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3403-00Biamaucopy
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3410-001
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3421-002
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3426-003
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3433-004
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3441-005
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3447-006

(Xem tiếp post dưới)
6/3/2016, 3:20 pm

#2

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
1911 - CHƯƠNG 1.2 (tiếp)

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3453-007

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3500-008
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3506-009
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3512-010
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3517-011
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3521-012
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3527-013
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3532-014

(Xem tiếp post dưới)

6/3/2016, 8:40 pm

#3

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
1911 - CHƯƠNG 1.3 (tiếp)

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3538-015
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3543-016
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3548-017
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3552-018
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3557-019
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3603-020
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3608-021


(Xem tiếp post dưới)

7/3/2016, 7:25 pm

#4

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
1911 - CHƯƠNG 1.4 (tiếp)

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3616-022
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3622-023
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3627-024
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3632-025
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3637-026
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3641-027
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3646-028
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3416-1P01
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0941-FP


(Xem tiếp post dưới)

9/3/2016, 4:17 pm

#5

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
1911 - CHƯƠNG 2.1


[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0133-00Biamaucopy

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0148-201

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0158-202

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0205-203

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0210-204

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0218-205

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0225-206

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0232-207

(Xem tiếp post dưới)

14/3/2016, 11:15 am

#6

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
1911 - CHƯƠNG 2.2[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0242-208

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0250-209

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0259-210

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0305-211

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0312-212

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0318-213

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0323-214

(Xem tiếp post dưới)

15/3/2016, 10:06 pm

#7

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
1911 - CHƯƠNG 2.3

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0328-215
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0333-216
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0337-217
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0343-218
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0348-219
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0352-220
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0357-221
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0402-222
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0406-223
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0410-224
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0417-225
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0422-226
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0141-1P02
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0941-FP

(Xem tiếp post dưới)

16/3/2016, 9:18 pm

#8

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
CHƯƠNG 3.1

16/3/2016, 10:33 pm

#9

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Topic xuất hiện rất nhiều lỗi BBcode~ vui lòng kiểm tra và chỉnh sửa trong thời gian sớm~

29/3/2016, 8:11 pm

#10

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
1911 - CHƯƠNG 3.2

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt5925-310
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt5933-311
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt5941-312
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt5948-313
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt5955-314
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0002-315
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0009-316
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0016-317
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0023-318
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0041-12219522_1715189718701342_1707532268519134772_n
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt5827-1P03
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt5801-1911

30/3/2016, 8:56 pm

#11

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
CHƯƠNG 4.1

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3024-Bia4
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3039-401 [Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3047-402
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3053-403
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3100-404
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3107-405
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3114-406
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3120-407
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3129-408

31/3/2016, 7:43 pm

#12

chicoi
chicoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
»¥ên ¥ên : 22
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2
»Ghi danh Ghi danh : 2016-03-06
»Giới tính Giới tính : Female
CHƯƠNG 4.2

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3024-Bia4

[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3134-409
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3140-410
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3145-411
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3150-412
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3155-413
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3200-414
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3205-415
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3212-416
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3219-417
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3226-418
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt3305-1P04
[Truyện Việt] 1911 - Remake Bt0941-FP

#13

Sponsored content

Go to page : 1, 2  Next

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.