Kin

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game

Đăng vào lúc:

Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Suki0.

Tranh thủy mặc là một loại hình hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc, trong đó cái tên "thủy mặc" bao gồm hai yếu tố: Thủy (水) là nước và Mặc (墨) là mực. Tranh thủy mặc là loại hình phát triển cùng với nghệ thuật thư pháp Trung Hoa thời xa xưa và được lưu truyền cho tới tận ngày nay, cho dù không còn được phổ biến như trước. Các chủ đề chính trong tranh thường là cây cối, hoa lá, phong cảnh, chim thú, con người... và thường kèm theo thơ chữ Hán, một phong cách nghệ thuật cổ điển của văn hóa phương Đông.

Mới đây, một họa sĩ người Hà Nam, Trung Quốc có bút danh "Cực Hạn Chi Đạo" đã sử dụng phong cách nghệ thuật này để phác họa hình ảnh hết sức đặc sắc về những nhân vật của văn hóa ACG (anime-comic-game) đương đại, mang tới những bức tranh độc nhất vô nhị:

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game V7MAE5I

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game GRElue7

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game OxkcqtO

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game EnAkI8T

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game MnqNjL7

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game ZPPN8dj

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game 6ZhybnW

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game MIGg7Dk

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game XaVmqla

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game 64XUyVG

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game WYc74M0

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game EkXB6Bb

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game 3KXZAVT

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game WEsBAdO

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game Ma0m7Me

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game VsDZvtV

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game LaMvdLo

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game 0RgCZZZ

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game YA4gsOd

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game OP4tgIP

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game IuEzQAd

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game ResZVwq

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game MnFCjVq

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game Jr3eW25

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game J1RDlml

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game 3th0dVi

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game QVX6GBx

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game XnpmBzp

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game IsmNDFQ

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game GKdSB3r

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game V85gcjz

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game Nj2FQTb

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game Qu7Wckg

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game 07Rh0q8

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game Ph0NCb4

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game Yv7Uknt

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game WVRBapW

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game NktCCy6

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game 1x3ZtGu

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game FC1drcR

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game Rkaw7cT

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game YpWvB2f

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game BiRnaT0

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game BGaKFIz

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game W9OmvDY

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game XrtxuZp

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game DGgOJTU

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game QefvT7k

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game JJyH4y6

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game UjR8IEf

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game FGKGadK

[PIC] Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game BE7G3bY

Bình luận
thánh cmnr

Cùng chuyên mục