Kin

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball

Đăng vào lúc:

Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Suki0.

Các bạn có biết lý do tại sao khi bị bắt các Pokemon chúng luôn cố thoáng ra khỏi Pokeball và chạy trốn không?

Mời các bạn thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật tự tay vẽ của Tino Valentin với chủ đề “Lý do tại sao các Pokemon không muốn chui vào Pokeball”.

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball LKAxioH

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball ZHcH9ye

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball BYKw3Ii

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball 5Qz9DcF

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball IVlnZ4O

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball 2zdAjcq

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball VchQoKh

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball B2Qukp6

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball HbWgBsn

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball RYFmGqz

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball 7kOWsM1

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball GKC9hSf

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball QibHKgM

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball 9KzLpP2

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball ZiD7r3x

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball FHXG65B

[PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball UiHNTMi
Bình luận
gì mà nhìn thê thảm thế [PIC] Nỗi sợ hãi của Pokemon khi bị hút vào Pokeball 683083766

Cùng chuyên mục