[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ)
2 posters
24/10/2016, 11:51 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Lịch phát hành manga tháng 11/2016


~ NXB KIM ĐỒNG ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ) WPWneKS
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ) XCqgBgU
~ NXB TRẺ ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ) K5xeKFZ
~ LỊCH TỔNG HỢP ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ) 3995727526
26/10/2016, 12:04 am

#2

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Update lịch của trẻ~

15/11/2016, 7:27 pm

#3

scarletofmagic
scarletofmagic
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 201
»¥ên ¥ên : 68
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 32
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-22
»Giới tính Giới tính : Male
vncomic cứ drop lịch suốt

#4

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.