[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2017 (NXB Kim Đồng + Trẻ)
25/12/2016, 11:51 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Lịch phát hành manga tháng 1/2017


~ NXB KIM ĐỒNG ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2017 (NXB Kim Đồng + Trẻ) OJJ5bPv
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2017 (NXB Kim Đồng + Trẻ) Q1LxQ3B
~ NXB TRẺ ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2017 (NXB Kim Đồng + Trẻ) Gi4tO45
~ LỊCH TỔNG HỢP ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2017 (NXB Kim Đồng + Trẻ) 8LyPJnp
6/1/2017, 11:11 pm

#2

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Update lịch phát hành của NXB Trẻ~

9/1/2017, 11:09 pm

#3

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Update lịch phát hành tổng hợp của fanpage TBQ~

#4

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.