Kitamura_Kou

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos.

Đăng vào lúc:

Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Suki0.

Trong hơn 20 năm, đã có 151 Pokémon ra đời, rất dễ thương và đáng yêu. Thế nhưng, với ý tưởng kết hợp các chú Pokémon dễ thương với lễ hội Día de Muertos của khu vực châu Mỹ La Linh, lễ hội của người chết (31/10), Seattle Aaron Bowersock đã cho ra đời những tác phẩm kỳ quái, khiến người xem “ớn lạnh”. Ông đã mất 3 năm để hoàn thành dự án của mình.

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. JEbqoht

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. JGuUjrp

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. IWjcNWI

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. IQ090f2

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. 37Z6Hwg

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. DueiffF

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. PYh7w2M

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. IqP9ybF

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. A77WDDB

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. IJ0W3v0

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. RqylD5w

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. ZZA8ESo

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. Yw5dJlL

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. GTpot9d

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. UzqrMXw

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. CpY1Cpu

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. QmODbs1

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. LLvoZVp

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. JzXUQC0

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. 7mogxNB

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. WoJEV66

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. CTJUMtn

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. T9xcTBp

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. RZff9FN

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. 379uhF3

[PIC] Lạ mắt với những bức vẽ Pokemon theo phong cách chết chóc của ngày lễ Día de Muertos. LZOrJLI
Bình luận
chẳng ra hình gì cả

Cùng chuyên mục