[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 5/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ)
2 posters
30/4/2017, 9:04 am

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Lịch phát hành manga tháng 5/2017


~ NXB KIM ĐỒNG ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 5/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ) UBmtxv5
~ NXB TRẺ ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 5/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ) B7adnly
~ LỊCH TỔNG HỢP ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 5/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ) 3995727526
25/5/2017, 7:53 pm

#2

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
có lịch thág 6 r` kìa bác

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.