[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ)
3 posters
26/12/2017, 9:54 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Lịch phát hành manga tháng 1/2018


~ NXB KIM ĐỒNG ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ) A6LCMcJ
~ NXB TRẺ ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ) E1fYM5M
~ LỊCH TỔNG HỢP ~

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ) CthQD3J
27/12/2017, 8:56 pm

#2

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Update lịch của NXB Trẻ~

28/12/2017, 12:23 pm

#3

DreaMerA
DreaMerA
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 44
»¥ên ¥ên : 237
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 12
»Ghi danh Ghi danh : 2017-05-28
»Giới tính Giới tính : Female
còn bom của T.A với ipm, năm nay đu gần 20 bộ muốn chết ngắt luôn rồi ;;-;;

30/12/2017, 7:47 pm

#4

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
bác có quay lại cũng chỉ post lịch manga vs anime [LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ) 3485804499 up news vs tui đi bác ei. quay lại nghề cũ đê [LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ) 3603407041

1/1/2018, 9:48 am

#5

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Kin wrote:bác có quay lại cũng chỉ post lịch manga vs anime [LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ) 3485804499 up news vs tui đi bác ei. quay lại nghề cũ đê [LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ) 3603407041
Time đâu mà ngồi viết như xưa nữa~ chừ ai nuôi tôi đi tôi viết liền~ [LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ) 3595232843~

7/1/2018, 9:02 pm

#6

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
@Kitamura_Kou lịch full này bác ei https://i.imgur.com/CthQD3J.jpg

14/1/2018, 12:28 pm

#7

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Kin wrote:@Kitamura_Kou lịch full này bác ei https://i.imgur.com/CthQD3J.jpg
Đã thank và tín dụng~ [LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ) 3595232843~

#8

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.