[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2019 (NXB Kim Đồng + Trẻ)
11/11/2019, 7:25 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male

Lịch phát hành của NXB Kim Đồng


[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2019 (NXB Kim Đồng + Trẻ) OJy48t0

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2019 (NXB Kim Đồng + Trẻ) LQhH8JB

[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2019 (NXB Kim Đồng + Trẻ) NlhbLd8


Lịch phát hành của NXB Trẻ


[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2019 (NXB Kim Đồng + Trẻ) GC85LSW


Lịch phát hành tổng hợp


[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2019 (NXB Kim Đồng + Trẻ) Mub7zUU

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.