[LPH] Lịch phát hành manga tháng 12/2021 (Tổng hợp)
29/11/2021, 7:43 pm

#1

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Lịch phát hành manga tháng 12/2021 (Tổng hợp)

Lịch phát hành của NXB Kim Đồng


[LPH] Lịch phát hành manga tháng 12/2021 (Tổng hợp) JqXW6rV

[LPH] Lịch phát hành manga tháng 12/2021 (Tổng hợp) E37TnAp

[LPH] Lịch phát hành manga tháng 12/2021 (Tổng hợp) YRkMZvB

Lịch phát hành của NXB Trẻ


[LPH] Lịch phát hành manga tháng 12/2021 (Tổng hợp) B7BATzc

#LichPhatHanh

30/11/2021, 9:41 pm

#2

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
Cập nhật LPH của NXB Trẻ

#LPH

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.